Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Despliegue de un sistema de telefonia movil GSM-GPRS en las comarcas de Tarragona
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament