Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema D’Avaluació d’Aptituds Psicomotrius
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Crear una plataforma sobre la cual poder dissenyar diferentes proves psicomotrius
  • Disseny de diferentes proves psicomotrius
  • Controlar diferents sistemes d'entrades com son el Joystic, Teclat i Ratoli
  • Desenvolupament i Gestió de una base de dades de resultats
  • Visualització de resultats i calculs estadistics d'aquests
  1. Disseny de l'entorn general de programa amb Visual Basic
  2. Incorporació de les diferentes proves psicomotrius
  3. Programació de una base de dades de resultats
  4. Incorporació d'un modul de resultats estadistics