Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instal•lacions i serveis en zones residencials (2)
Director:  Garcia Amorós, Jordi ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament