Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Manual de qualitat d'una empresa de muntatges estructurals
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Tẹric
Temàtica:  Qualitat industrial

Objectius
Procès de desenvolupament