Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi i aplicaciˇ de CAN BUS en microcontroladors PIC
Director:  Oller Pujol, Albert ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovaciˇ
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudiar diferents topologies per a control distribu´t
  • Aplicabilitat del bus de CAN al control distribu´t
  1. AnÓlisi sistema control M/S i bus CAN
  2. Implementaciˇ de maquinari
  3. Programaciˇ PICs i posta en marxa
  4. Programaciˇ PC amb MATLAB i connexiˇ al bus
  5. Proves de funcionament