Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Algorisme d'autenticació biomètrica
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament