Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicación chequeo de calidad
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament