Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatización de la generacion y medida de mezclas gaseosas mediante MassFlow Controllers, Sensores de gases y Visual Basic
Director:  Brezmes Llecha, Jesús ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny d'un programa per el control dels MassFlow Controllers
  • Programació d'una targeta d'adquisició de dades
  • Integració de tot el control en una agenda d'experiments
  1. Aprententage del protocol de comunicació PC-Mass Flow Controllers
  2. Aprenentatge del control de la targeta d'adquisició
  3. Disseny d'un programa en Visual Basic per a la programació de mesures
  4. Testeig del programa
  5. Escritura d'un manual d'usuari i memoria final del projecte