Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Implementació en FPGA d'un generador digital de funcions de baixa freqüència
Director:  Cañellas Alberich, Nicolau ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Equips Electrònics

Objectius
Procès de desenvolupament