Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  EXTRACCIÓ DE CARACTERÍSTIQUES DELS SENYALS DE RESPOSTA DE SENSORS DE GASOS SUBMESOS A UNA MODULACIÓ DE FLUX EMPRANT MÈTODES D’ANÀLISI ESPECTRAL
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Sensors de Gasos

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Millorar un sistema de modulació de fluxe
  • Realitzar mesures amb el mateix
  • Processar les dades obtingudes amb tènciques com FFT, DWT i mètodes de reconeixement de patrons