Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control de la bomba de un pozo
Director:  Maixé Altes, Javier ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  -
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Estudio de los distintos tipos de cortocircuitos posibles
  • Programar en control del motor