Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatización de las instalaciones del TIA-ANLAGE en SIEMENS Karlsruhe Standort
Director:  Llobet Valero, Eduard ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament