Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificación de un edificio para los servicios técnicos de una central destinada a la producción de energía eléctrica
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Càlcul de les seccions dels conductors elèctrics
  • Càlcul de les proteccions i quadres elèctrics
  • Càlcul i disseny de l'enllumenat interior, exterior i d'emergència
  • Sel·lecció de sistemes d'alimentació alternatius
  • Estudis amb entitat pròpia