Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Electrificació d'una planta destinada al tractament i envasat de cafè
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Disseny i càlcul de l'enllumenat interior, exterior i d'emergència
  • Càlcul de les seccions dels conductors elèctrics
  • Selecció de les proteccions contra sobrecàrregues i curtcircuits
  • Estudi de la possible compensació d'energia reactiva
  • Estudi bàsic de seguretat i salut