Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Estudi de controls de cerca de l'extrem en MPPT per panells solars.
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Electrònica de Potència

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Conèixer el model d'un panell solar fotovoltaic
  • Estudiar la tècnica de control de cerca de l'extrem
  • Aplicar les tècniques de cerca de l'extrem en l'obtenció de la màxima potència solar
  • Verificar per simulació dinàmica de l'esquema de generador solar proposat
  • Verificació circuital de l'esquema de generador solar proposat
  1. Recopilació de la documentació adient
  2. Simulació de les tècniques de control de cerca de l'extrem
  3. Simulació del comportament del panell solar fotovoltaic
  4. Proposar un esquema d'adaptació òptim entre el panell i una bateria
  5. Verificació del esquema proposat