Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Disseny i simulació de cel.lules solars de SiGe/Si amb PC1D
Director:  Marsal Garví, Lluís Francesc ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport recerca
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament