Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control No Lineal de Māquines Elčctriques. Verificaciķ per Simulaciķ
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulaciķ/Software
Temàtica:  Regulaciķ i Control

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Entendre la modelitzaciķ dināmica d'un motor de continua.
  • Entendre la dināmica d'un motor d'imants permanents bifāsic i d'un d'inducciķ trifāsic.
  • Estudiar un control per fer seguiment en el motor de continua amb una cārrega no lineal.
  • Estudiar i simular un control backstepping per al motor bifāsic.
  • Estudiar i simular un control backstepping per al motor d'inducciķ trifāsic.
  1. Entendre les equacions dināmiques requerides
  2. Simular en MATLAB-Simulink els motors proposats en llaį obert.
  3. Simular en MATLAB els diferents controls proposats.
  4. Realitzar la documentaciķ adient.