Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Instalación eléctrica y alumbrado público de la Urbanización “Perafort”
Director:  Massagués Vidal, Lluís ;  
Titulació:  ETIE
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Teòric
Temàtica:  Instal.lacions Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament