Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control domótico de una vivienda
Director:  Iñiguez Galbete, Pedro ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament