Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Automatització d'una zona de tall i càrregad'una fàbrica de totxanes
Director:  Leyva Grasa, Ramon ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament
  • Conéixer els elements d'una línia de fabricació de ceràmiques
  • Disseny de les proteccions elèctriques
  • Disseny de la automatizació del procés en mode automàtic
  • Disseny dels modes de marxes i d'aturades del procés automatitzat
  1. Estudi de la planta real
  2. Recollida d'informació del sistemas d'automatizació
  3. Programació del PLC
  4. Confecció del SCADA tàctil (mitjançant pantalles HMI)
  5. Càlcul dels esquemes elèctrics.