Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicatiu informàtic pel tractament de dades obtingudes a partir de l'assaig d'una màquina d'inducció trifàsica
Director:  Guasch Pesquer, Lluís ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Simulació/Software
Temàtica:  Màquines Elèctriques

Objectius
Procès de desenvolupament