Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Driver display grāfic
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  EAEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Components i Subsistemes

Objectius
Procès de desenvolupament