Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Sistema automàtic de caracterització d'antenes
Director:  Lázaro Guillén, Antoni ;  
Titulació:  ETTT
Alumne:   
Tipus projecte:  Suport docència
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Instrumentació

Objectius
Procès de desenvolupament