Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Aplicació automatitzada per procés en vidre d’automňbil mitjançant un robot.
Director:  Gil Dolcet, Ernest ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Industrial
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Automatització

Objectius
Procès de desenvolupament