Dades del Projecte Proposat

  Informació adicional del PFC   


Titol Projecte:  Control digital de convertidors contínua-contínua mitjanjant Digital Signal Ciontroller
Director:  Vidal Idiarte, Enric ;  
Titulació:  ETIEI
Alumne:   
Tipus projecte:  Innovació
Tipus treball:  Experimental/Hardware
Temàtica:  Regulació i Control

Objectius
Procès de desenvolupament