Treballs Fí de Grau defensats l'any 2020

GEE  Alumne:  ALTÈS FIGUERAS; LAIA Títol TFG:  Desenvolupament d'una estació de test pel producte IC-Box    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
GEE  Alumne:  BALLVE CARNEROS; JOAN LLUIS Títol TFG:  Implantació d'un parc eòlic als voltants de Tànger.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  CABRERO FONT; DAVID Títol TFG:  Disseny i instal·lació d’un parc solar fotovoltaic de 3 hectàrees a Perafort connectat a la xarxa de mitja tensió    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  CARRASCOSA CONSTANTI; SERGIO Títol TFG:  Disseny i càlcul de les instal·lacions elèctriques de MT per alimentar un càmping situat al municipi de l'Ampolla    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  EL HATMI -; RAHMA Títol TFG:  Disseny i Càlcul de les instal·lacions elèctriques de BT i MT, per endolls del cotxe elèctric al Campus Sescelades    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  FONTAROSA AUVI; RUBEN Títol TFG:  Disseny i càlcul d'una central solar fotovoltaica de 15 MWp interconnectada a la xarxa de 25 kV    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  GÁLLEGO CASALS; ALEX Títol TFG:  DEVELOPMENT OF THE POWER CIRCUIT FOR AN ELECTRIC VEHICLE EMULATOR FOR CHADEMO CERTIFICATION TESTS    Director:  González Molina, Francisco; Cid Pastor, Angel
GEE  Alumne:  GARCIA MOSCOSO; DANIEL Títol TFG:  AMPLIACIÓN DE POTENCIA EN EL PARQUE EÓLICO DE LA FATARELLA    Director:  Brezmes Llecha, Jesús;
GEE  Alumne:  HIRSU ; ADI Títol TFG:  Diseño y calculo de una central fotovoltaica de 9,9 MW en el municipio de Riudoms    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  JOANPERE ARRUCHE; RICARD Títol TFG:  Disseny i càlcul d’un parc solar fotovoltaic de 60 MWp, interconnectat a la xarxa de 25 kV    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  LÓPEZ FERNÁNDEZ; RUBÉN Títol TFG:  Anàlisi del comportament d'una màquina d'inducció trifàsica funcionant com a generador    Director:  Guasch Pesquer, Lluís;
GEE  Alumne:  MAS MALLAFRÉ; MARC Títol TFG:  Manteniment Preventiu de Quadres Elèctrics en Ambient de Pols    Director:  González Molina, Francisco;
GEE  Alumne:  MOLINOS IGLESIAS; EDUARD Títol TFG:  Projecte tècnic per a la millora de l’eficiència i sostenibilitat de la instal·lació elèctrica d’un hotel    Director:  González Molina, Francisco;
GEE  Alumne:  MONTE RICO; MARIO GASPAR Títol TFG:  Instalación eléctrica para PLCs de seguridad en refinería de petróleo    Director:  Garcia Amorós, Jordi;
GEE  Alumne:  MORA ALBAREDA; DANIEL Títol TFG:  Optimització i anàlisi d'un motor híbrid de reluctància conmutada    Director:  Garcia Amorós, Jordi;
GEE  Alumne:  NOLLA SUBIRATS; JAUME Títol TFG:  Projecte d’una central fotovoltaica de 5,43 MW    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  NOVALES DOMINGO; GERARD Títol TFG:  Automatització d'una instal·lació robotitzada de soldadura per resistència    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
GEE  Alumne:  ORGA SABATE; JOAN Títol TFG:  Disseny i Càlcul de una planta de cogeneració en una explotació porcina.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  PEDRÓS TELLO; IVÁN Títol TFG:  Disseny i càlcul de una línia elèctrica de MT-25kV per connectar una Central Solar Fotovoltaica de 12 MWp situada al municipi de Riudoms fins a la SE de Cambrils.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  PRATS BERTOLO; SERGI Títol TFG:  Disseny i càlcul d'una instal·lació fotovoltaica de 1000 kW intercon·nectada a la xarxa de MT al municipi de Calaceite.    Director:  Massagués Vidal, Lluís;
GEE  Alumne:  PUIG NADAL; PAU Títol TFG:  Anàlisi i disseny d'un girador de potència bidireccional    Director:  Cid Pastor, Angel;
GEE  Alumne:  RUÉ LLORACH; ROGER Títol TFG:  Automatització d'un magatzem flexible    Director:  Leyva Grasa, Ramon;
GEE  Alumne:  RUÉ OLIVÉ; ROSER Títol TFG:  Repartiment de càrregues en la industria    Director:  González Molina, Francisco;
GEE  Alumne:  SEBASTIÀ RULLO; MAX Títol TFG:  Selecció de la bateria d'una moto elèctrica mitjançant assaigs a una cel·la    Director:  Guasch Pesquer, Lluís;
GEE  Alumne:  WONG CHENG; LAMKEY Títol TFG:  Estudi sobre la implementació d’una smart grid en un càmping     Director:  Barrado Rodrigo, José Antonio;
GEEIA  Alumne:  ARDILA MEJIA; JOHAN SANTIAGO Títol TFG:  Adaptación de prácticas de Informática Industrial I con microcontrolador ATMEGA328P    Director:  Vidal Idiarte, Enric;
GEEIA  Alumne:  AYORA MOLINA; MARC Títol TFG:  Implementació de sistemes de validació automàtica basat en l'equip EOL de test propi de Generation RFID    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis;
GEEIA  Alumne:  BALLESTEROS BURGUEÑO; ADRIAN Títol TFG:  Convertidor DC-DC Multi Sortida amb aïllament Gàlvanic    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
GEEIA  Alumne:  BENACH GARCIA; FRANCESC Títol TFG:  Disseny de software i hardware d’un sistema semiautomàtic    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis;
GEEIA  Alumne:  BLANCH MARTÍNEZ; XAVIER Títol TFG:  Implementació d'un sistema de visió a l'entorn de simulació KukaSim.    Director:  Vidal Idiarte, Enric;
GEEIA  Alumne:  BURGOS DENGRA; IRIS Títol TFG:  Disseny, implementació i test d’un convertidor DC/DC per aplicacions Power over Ethernet    Director:  Cid Pastor, Angel;
GEEIA  Alumne:  CARPINTERO PLEGUEZUELOS; DAVID Títol TFG:  Gestión mediante microcontrolador del suministro eléctrico a una planta transformadora de etileno.    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis;
GEEIA  Alumne:  CEBALLOS SANAHUJA; MARINA Títol TFG:  Automatització del calibratge d’un db-brake    Director:  Romero Nevado, Alfonso José;
GEEIA  Alumne:  DOS SANTOS ; MIKE RICHARD Títol TFG:  Monitorització d'un Motor-Bomba i Predicció d'Avaries    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis;
GEEIA  Alumne:  DURAN GONZÁLEZ; MANELIK Títol TFG:  Sistema de generació i control de barreges de gasos basat en borbotejador i controladors massics de gasos    Director:  Llobet Valero, Eduard; Calavia Boldú, Raúl
GEEIA  Alumne:  GÁLLEGO CASALS; ALEX Títol TFG:  Development of the control system for an electric vehicle emulator for Chademo certification tests    Director:  Cid Pastor, Angel; González Molina, Francisco
GEEIA  Alumne:  GASCÓN DALMAU; MARC Títol TFG:  Disseny d'aplicacions d'instrumentació amb Matlab    Director:  Romero Nevado, Alfonso José; Vidal Idiarte, Enric
GEEIA  Alumne:  GIBERT HERNÁNDEZ; ANA Títol TFG:  Diseño e implementación de un sistema de control de carga de producto acabado a granel mediante cámaras lectoras de matrículas y tarjetas RFID.    Director:  Vidal Idiarte, Enric;
GEEIA  Alumne:  HERNANDEZ CASAS; AYRTON ELI DE JESÚS Títol TFG:  Diseño e implementación de un cuadricoptero, basado en Arduino.    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis; Oller Pujol, Albert
GEEIA  Alumne:  JAMBRINA ABASOLO; IÑAKI Títol TFG:  Estudio e implementación de un sistema de monitorización de gases mediante LoRaWAN    Director:  Romero Nevado, Alfonso José;
GEEIA  Alumne:  JOANPERE ARRUCHE; RICARD Títol TFG:  Anàlisi i disseny d’un resistor lliure de pèrdues amb aïllament galvànic    Director:  Cid Pastor, Angel;
GEEIA  Alumne:  LARA TIERNO; MANEL Títol TFG:  Projecte de regulació i control de planta de processos amb visualització per realitat augmentada    Director:  Fibla Biosca, Pere; del Castillo Pérez, Esteban
GEEIA  Alumne:  MACAYA BAENA; JOEL Títol TFG:  Control de pinza robótica con estimación de la presión realizada.    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis; Romero Nevado, Alfonso José
GEEIA  Alumne:  MAS MALLAFRÉ; MARC Títol TFG:  Programació d’Arduino UNO en llenguatge C    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
GEEIA  Alumne:  MEZQUITA MESEGUER; JOAN Títol TFG:  Sistema embedded de monitorització i control del consum de llum i d’aigua.    Director:  Vidal Idiarte, Enric;
GEEIA  Alumne:  NAVARRETE GÓMEZ; DAVID Títol TFG:  Medidor de consumo para el hogar, mediante Arduino, con conexión Wifi y control de temperatura    Director:  Guasch Pesquer, Lluís; Ramirez Falo, Jose Luis
GEEIA  Alumne:  NINOT ARAGONÈS; MARINA Títol TFG:  Automatització i telecontrol del procés de vinificació d’una bodega    Director:  Vidal Idiarte, Enric;
GEEIA  Alumne:  PRATS FERRÉ; SERGI Títol TFG:  Automatització d'un sistema de refrigeració de tancs    Director:  Vidal Idiarte, Enric;
GEEIA  Alumne:  PUIG NADAL; PAU Títol TFG:  Automatizació de rectificació i transport de peces mecániques de precisió.    Director:  Leyva Grasa, Ramon;
GEEIA  Alumne:  QUINTANA PALOMAR; MARTA Títol TFG:  Disseny i Control d'un Convertidor Ressonant per Transferència de Potència Sense Fils    Director:  Olalla Martínez, Carlos;
GEEIA  Alumne:  ROMERO BARCELÓ; PAU Títol TFG:  Implementació amb Arduino d’un canvi electrònic per mountain bike    Director:  Vidal Idiarte, Enric;
GEEIA  Alumne:  RUÉ LLORACH; ROGER Títol TFG:  Demostrador divulgativo: procesado de sonido con micro-controlador de bajo coste.    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis;
GEEIA  Alumne:  RUÉ OLIVÉ; ROSER Títol TFG:  Implementació d'ajudes a la conducció a una maqueta de cotxe comunicat per Bluetooth    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis; Oller Pujol, Albert
GEEIA  Alumne:  SALVADÓ BAUTISTA; ADRIÀ Títol TFG:  Disseny i construcció d’un Sistema de Control de la Bateria d’una motocicleta elèctrica de competició    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis;
GEEIA  Alumne:  SEBASTIÀ RULLO; MAX Títol TFG:  Programació embedded d'una placa de relés per un llit de punxes    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis;
GEEIA  Alumne:  VENTURA AGRAMUNT; MANEL Títol TFG:  Integració de robot KUKA KR3 amb visió artificial     Director:  Fibla Biosca, Pere;
GESST  Alumne:  ALEGRET FERRÉ; LLUÍS Títol TFG:  Disseny aplicació web de gestió de base de dades    Director:  Lázaro Guillén, Antoni;
GESST  Alumne:  BAYERRI ORTEGA; DANIEL Títol TFG:  Desenvolupament hardware d'un sistema NFC per hostaleria    Director:  Girbau Sala, David;
GESST  Alumne:  CANALS MASCORDA; ORIOL Títol TFG:  Elaboració d’un drone    Director:  Brezmes Llecha, Jesús;
GESST  Alumne:  CANALS ROSALES; JUAN MANUEL Títol TFG:  Desarrollo de un sistema autónomo de monitorización de constantes vitales    Director:  Girbau Sala, David;
GESST  Alumne:  CAPARRÓS CASTELLANO; ADRIÀ Títol TFG:  ESTUDI DE L’ESTANDARD 5G NR DE TELEFONIA MOBIL I DISSENY DE PRACTIQUES DE LABORATORI MITJANÇANT MATLAB    Director:  Brezmes Llecha, Jesús;
GESST  Alumne:  CRIOLLO TIPAN; WILFRIDO GERARD Títol TFG:  Desarrollo de sistema distribuido de monitorización de calidad del aire    Director:  Lázaro Guillén, Antoni;
GESST  Alumne:  MARTI BENAIGES; PAU Títol TFG:  Desenvolupament de sistema de monitorització remot de signes vitals    Director:  Lázaro Guillén, Antoni;
GESST  Alumne:  PRAT PASCUAL; FERRAN Títol TFG:  APLICACIÓ DE INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL EN EL BIG DATA D'ANDORRA TELECOM    Director:  Cañellas Alberich, Nicolau;
GESST  Alumne:  ROSEL ACEDO; MARC Títol TFG:  Sistema de monitorització d'un vehicle utilitzant el bus CAN    Director:  Lázaro Guillén, Antoni;
GESST  Alumne:  SUGRAÑES PÀMIES; MIQUEL Títol TFG:  Reducció del consum en sistemes de sensorització utilitzats en pràctiques d'IoT    Director:  Ramirez Falo, Jose Luis; Cañellas Alberich, Nicolau