DESCRIPCIÓ D’ACCIONS I RESPONSABILITATS
EN LA
REALITZACIÓ D’UN PROJECTE FINAL DE CARRERA

RESPONSABLE

ACCIÓ

RESULTAT DE L’ACCIÓ

DOCUMENT GENERAT

Director del PFC

Proposta PFC

Nou registre al llistat de PFC’s proposats.  

Director del PFC

Assignació PFC a un alumne

Nou registre al llistat de PFC’s assignats.

Sol.licitud de títol i director

Alumne

Entrega del document de sol.licitud de títol i director a secretaria

   
Director del PFC Omplir el full de visats Inserció de nous comentaris al full de visats fins que el director consideri que ja està llest per la defensa.

Director del PFC Donar el vist-i-plau del PFC, via telemàtica El PFC ja esta llest per defensa, i l'alumne ja pot preparar el CD  
Alumne Digitalització del PFC Introducció a la BD’s del fitxer PDF i grabació del CD-ROM ( Tècnics del DEEEA) PDF's i CD-ROM

Alumne

Entrega del CD a secretaria

Acús de rebut de recepció del CD

SECRETARI DEEEA

Assignació de tribunals i publicació de la composició

Ja es pot consultar el tribunal a la plana web corresponent.

llistat de tribunals

Alumne Entrega del PFC en paper si així ho volen els membres del tribunal Ja es pot buscar lloc, dia i hora per la defensa.  

Director del PFC

Notificació de lloc, dia i hora de la defensa a la secretaria

Des de la secretaria ja es pot omplir el document d’anunci de la defensa.  
Secretaria Omplir l'anunci de la defensa i comunicar a l'ETSE El pfc ja es pot consultar a l’apartat properes defenses. Anunci defensa

Director del PFC

Notificació del lloc dia i hora a l'alumne    

Secretaria

Imprimir el full de qualificació

  Full de qualificació
(3 copies)

Secretaria

Imprimir acta de qualificació

 

Acta de qualificació

Secretaria

Entrega de la documentació d'examen al secretari del tribunal    

Secretari del tribunal

Entrega del full i l'acta de qualificació després de la defensa

Ja es pot afegir la qualificació al PFC.  
Secretaria Insertar la qualificació El projecte ja es pot consultar a text complert. Publicació al web del fitxer PDF