Llistat de Projectes Fi de Carrera / Treballs Fi de Grau ASSIGNATS Diumenge, 24 de juny de 2018

39 PFC / TFG assignats.
Ensenyament: GEE  Títol:  Disseny i Càlcul de les xarxes elèctriques de BT i MT de un Polígon Industrial situat al municipi de Vilafranca del Penedès   Director: Massagués Vidal, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Disseny de les instal·lacions elèctriques de BT i MT per adaptar el pàrquing de la Rbla Nova al vehicle elèctric.   Director: Massagués Vidal, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Disseny i càlcul de una línia elèctrica de MT-25kV per connectar una Central Solar Fotovoltaica de 12 MWp situada al municipi de Riudoms fins a la SE de Cambrils.   Director: Massagués Vidal, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Disseny de les instal·lacions elèctriques de BT, MT i contraincendis de una Nau Industrial destinada a serveis logístics, situada al municipi de Constantí.   Director: Massagués Vidal, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  CONTROL, EFICIENCIA Y ADAPTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN A LAS NUEVAS DIRECTIVAS EUROPEAS   Director: López López, José Ramón ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Projecte d'electrificació i enllumenat public d'una zona residencial   Director: Garcia Amorós, Jordi ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Mòdul inversor bipolar/unipolar per a pràtiques d'Electrònica de Potència   Director: Valderrama Blavi, Hugo Jorge ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Estudio del consumo de energía eléctrica de un motor de inducción trifásico   Director: Guasch Pesquer, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  control d'un motor síncron d'imants permanents per a moto elèctrica   Director: Barrado Rodrigo, José Antonio ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Determinación de la contratación óptima de energía eléctrica a partir de facturas o registros   Director: Guasch Pesquer, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Plataforma para la prueba y validación de modelos de baterías mediante tests acelerados de envejecimiento   Director: Cid Pastor, Angel ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Electrificación de una nave industrial   Director: Gil Dolcet, Ernest ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  INSTALACION Y CONTROL DE UNA INSTALACIÓN DE TRACEADO ELÉCTRICO   Director: López López, José Ramón ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Disseny i implementació d’un corrector de factor de potencia digital   Director: Vidal Idiarte, Enric ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Recàrrega de vehicles elèctrics amb l'interfaç GB-T DC   Director: Vidal Idiarte, Enric ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  DC/DC Resonant Converter for Wireless Power Transfer   Director: Olalla Martínez, Carlos ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Estudi de millora de processos d'adquisició i anàlisi de dades   Director: Romero Nevado, Alfonso José ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Disseny i implementació d'un inversor fotovoltaic per l'alimentació d'un sistema ACS   Director: Cid Pastor, Angel ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Pràctiques de VHDL amb FPGAs de XILINX   Director: Cañellas Alberich, Nicolau ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Software para la supervisión remota de un sistema de control distribuido   Director: del Castillo Pérez, Esteban ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Gestión automática de la potencia consumida en una vivienda   Director: del Castillo Pérez, Esteban ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  CONTROL REMOTO DE LA AUTOMATIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE FABRICACIÓN DE CILINDROS   Director: López López, José Ramón ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Sistema de paro por movimiento intempestivo (PMI), mediante Arduino.   Director: Ramirez Falo, Jose Luis ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Diseño de una máscara para la ayuda de niños con autismo.   Director: Ramirez Falo, Jose Luis ; Oller Pujol, Albert
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Control de un vehículo autónomo no tripulado a través de ROS.   Director: Ramirez Falo, Jose Luis ; Oller Pujol, Albert
Ensenyament: GEEIA  Títol:  OPTIMIZACIÓN DE LA SEGURIDAD VIAL DE LA PLAZA IMPERIAL TARRACO, MEDIANTE EL ENTORNO TIA PORTAL    Director: López López, José Ramón ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  Sistema de baix cost, open source, per monitoratge de salut estructural d'edificis històrics.   Director: Ramirez Falo, Jose Luis ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  AUTOMATIZACIÓN DE UNA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE CILINDROS   Director: López López, José Ramón ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  AUTOMATIZACIÓN DE EL ALMACENAJE DE CILINDROS DE SIMPLE EFECTO    Director: López López, José Ramón ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  MIGRACIÓN DE LÓGICA CABLEADA A PROGRAMADA DE SISTEMAS DE REFRIGERACIÓN    Director: López López, José Ramón ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE UNA INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN   Director: López López, José Ramón ; 
Ensenyament: GEEIA  Títol:  AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DEL MONTAJE Y SELECCIONADO DE ELEMENTOS NEUMÁTICOS ACTIVOS   Director: López López, José Ramón ; 
Ensenyament: GESST  Títol:  Programari d'extracció de color a partir d'espectres òptics. Aplicació a materials porosos nanoestructurats   Director: Xifré Pérez, Elisabet ; 
Ensenyament: GESST  Títol:  Equip didàctic per a la Màquina Senzilla   Director: Cañellas Alberich, Nicolau ; 
Ensenyament: GESST  Títol:  Plataforma IoT multisensora autònoma   Director: Vilanova Salas, Xavier ; Ramirez Falo, Jose Luis
Ensenyament: GESST  Títol:  Disseny de sensors passius RFID   Director: Lázaro Guillén, Antoni ; 
Ensenyament: GESST  Títol:  Desarrollo de interfícies gráficas de usuario en Matlab. Manual para su programación y realización de aplicación práctica   Director: Xifré Pérez, Elisabet ; 
Ensenyament: GET  Títol:  Creació de programes de simulació per al disseny de filtres òptics   Director: Xifré Pérez, Elisabet ; 
Ensenyament: GET  Títol:  Descodificador del senyal de referència horària DCF77 per a suport de pràctiques de microprocessadors i sistemes encastats    Director: Cañellas Alberich, Nicolau ;