Llistat de Projectes Fi de Carrera / Treballs Fi de Grau ASSIGNATS Divendres, 22 de setembre de 2017

10 PFC / TFG assignats.
Ensenyament: GEE  Títol:  Electrificación de una nave industrial   Director: Gil Dolcet, Ernest ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Equipament elèctric, d’il·luminació i àudio per al Castell del Paborde de la Selva del Camp   Director: Cañellas Alberich, Nicolau ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Disseny d'una instalacio fotovoltaica per a carregadors de vehicles electrics   Director: Garcia Amorós, Jordi ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Disseny i càlcul de les instal·lacions elèctriques de una nau industrial amb una potencia instal·lada superior a 250 kW situada a la comarca del Alt Camp.   Director: Massagués Vidal, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Estudi de la substitució del motor d’explosió d’un vehicle per un motor elèctric   Director: Guasch Pesquer, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Disseny i càlcul de una SubEstació elèctrica composta de dos transformadors de 15 MVA ampliable a un tercer, de 25/6 kV, per alimentació de una planta industrial.   Director: Massagués Vidal, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Disseny i càlcul de les instal·lacions elèctriques de un Parc Eòlic situat en un port marítim a Càdiz.   Director: Massagués Vidal, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Electrificació i il·luminació d’un centre comercial   Director: Guasch Pesquer, Lluís ; 
Ensenyament: GEE  Títol:  Estudio técnico y de mercado sobre interruptores de potencia para distribución de energía eléctrica.   Director: del Castillo Pérez, Esteban ; 
Ensenyament: GET  Títol:  Descodificador del senyal de referència horària DCF77 per a suport de pràctiques de microprocessadors i sistemes encastats    Director: Cañellas Alberich, Nicolau ;